БЕЛ ЛЕБ МАЛ ФОЛИЈА

ПРОИЗВОДИ:

БЕЛ ЛЕБ МАЛ ФОЛИЈА

(280гр)

Без конзерванси Произведено по Haccp