Мисија и Визија

МИСИЈА

Уживајќи ја повеќегодишната доверба од купувачите,задржувајќи ја традицијата квалитетот, знаењето и способностите на нашите вработени создаваме задоволство на секоја трпеза.

ВИЗИЈА

Мелница фурна ДИМЕ ја гледаме како компанија која со својот богат асортиман на производи секогаш е чекор пред другите, спремна да ја задржи конкурентската предност во државава и да освојува нови пазари во државата и во регионот, и на тој начин да ги оствари заедничките цели на работниците,да ги задоволи потребите на задоволните потрошувачи ,на деловните партнери, и на пошироката заедница.