„ФУРНА ДИМЕ“ АВТОБУСИ НИЗ СКОПЈЕ

Со изгледот на нашите сосема нови БИО лебови неодамна, покрај во поголемиот број маркети, жителите на Скопје се запознаа и преку брендираните двокатни автобуси на ЈСП на кои се појави нашата најнова реклама.