ЕКЛЕРИ

ПРОИЗВОДИ:

ЕКЛЕРИ

(  400 гр.)

Без конзерванси Произведено по Haccp