ПОДОБРАНЕЦ СО БЕЛ ФИЛ

ПРОИЗВОДИ:

ПОДОБРАНЕЦ СО БЕЛ ФИЛ

(  200 гр.)

Без конзерванси Произведено по Haccp